: Режим питания дня. Лучший режим здорового питания. Рацион и режим питания. Диета меню на неделю. Хорошая диета на неделю для похудения. Диета на неделю отзывы. Уход за ребенком до года. Хороший присмотр и уход за детьми. Декрет по уходу за ребенком.
Самое быстрое похудение. Лучшая диета для похудения быстро. Быстрое похудение в домашних условиях. Идеальное женское тело. Самое красивое женское тело фото. Идеальные пропорции женского тела. Фитнес для дома для похудения. Лучшие фитнес уроки для похудения. Фитнес программа для похудения. Натуральная шведская косметика. Где натуральная косметика купить. Натуральная косметика оптом. Лечение артроза суставов. Все болезни суставов лечение. Лечение суставов отзывы.


 

   
   
   

"GENL?K, DEMOKRAS?, DE????M" KONULU PARLAMENTOLARARASI YAZ KAMPINA KATILDIK

  

AB Uyum Komisyonu yesi olmam hasebiyle 3-5 Temmuz 2013 tarihleri aras?nda TBMM ve Avrupa Birli?i'nin i?birli?iyle yrtlen Parlamentolar Aras? De?i?im ve Diyalog Projesi erevesinde ?zmir Swiss Otel'de dzenlenen "Genlik, Demokrasi ve De?i?im" konulu Parlamentolar Aras? Yaz Kamp?na kat?ld?k.

Haberin Devam?>>

STN YETENEKL? OCUKLAR KOM?SYONU GNEY KORE'DE ?NCELEMELERDE BULUNDU

 

Komisyon Ba?kan? Halide ?ncekara 14 - 21 Ekim 2012 tarihleri aras?nda 5 Milletvekili 1 Uzmanla stn Yetenekli ocuklar?n e?itimiyle ilgili yap?lan al??malar? yerinde gzlemlemek iin Gney Kore'ye gitti.

Haberin Devam?>>

VEK?L?M?Z HAL?DE ?NCEKARA ?7. ?STANBUL LALE FEST?VAL??NE KATILDI

Emirgan Korusu'nda dzenlenen trene halk?n ilgisi yo?undu. ?stanbul Byk ?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba???n a?l?? konu?mas? yapt??? trende, ?stanbul Milletvekili Mustafa Ata?, Cumhurba?kanl??? Genel Sekreteri Mustafa ?sen, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? Turan olakkad?, Hollanda'n?n ?stanbul Ba?konsolosu Onno Kervers ve vatanda?lar haz?r bulundu. 

Haberin Devam?>>

 

Biz Byyoruz Trkiye Byyor Projesi kapsam?nda hizmet verilen okullardan; Elaz??, Karakoan Yat?l? ?lk?retim Blge Okulu ve 75. Y?l ?MKB Yat?l? ?lk?retim Blge Okullar?ndaki ocuklara proje gnlls olarak katk?lar sa?layan Ramazan ZKK vefat etmi?tir. Gen ya??nda vefat eden Ramazan??m?z arkas?nda bir sr gzel an? b?rakarak Hakk?n rahmetine kavu?mu?tur. Merhumun yak?nlar?na sab?rlar dileriz.


Gelece?e Bir Ad?m Derne?i

Ynetim Kurulu Ba?kan?

Halide ?NCEKARA

 

 

 

Y???D?M?Z?N VEFATININ YILDNM VES?LES?YLE...

 

Seim bitti ALPEREN,

Sand?ktan sen ?kt?n?

Buram buram

Vefa ?kt?, ac? ?kt?...

Sand?ktan sen ?kt?n ALPEREN,

Zarf zarf pi?manl?k ?kt?.

Mhrler yreklere vuruldu ac? diye diye?

Sand?ktan sen ?kt?n ALPEREN...

Haberin Devam?>>

BAKIRKY'DE N?KAH ?AH?TL???

Milletvekilimiz Halide ?NCEKARA 17 Mart 2012 Cumartesi gn Bak?rky ?le Te?kilat yelerinden 24. Dnem Milletvekili Aday Aday? Say?n Hlya zdo?an'?n nikah merasimine kat?ld?. Nikah ?ahitli?i yapan ?NCEKARA iftlere mutluluklar diledi.

TMB?AD KONGRES?NE KATILIM

Milletvekilimiz Halide ?NCEKARA 17 Mart 2012 Cumartesi gn TMB?AD (TM BROKRATLAR VE ?? ADAMLARI DERNE??)'?n Kongresine kat?ld?. Selamlama konu?mas? yapan ?NCEKARA, sivil toplum kurulu?lar?n?n nemine i?aret ederek, al??malar?ndan dolay? Ynetim Kurulu'nu tebrik etti ve yeni Ynetim Kurulu'na ba?ar?lar diledi.

HEP OCUKLARIN YANINDAYIZ...

Fox Tv Trkiye Ses Ver Program?n?n Sunucusu Fatih Portakal Say?n ?ncekara?ya ocuklar ve halk ad?na te?ekkr etti.

Haberin Devam?>>

Milletvekilimiz Halide ?NCEKARA'n?n stn Yetenekli ocuklar Ara?t?rma Komisyonuyla ?lgili 6 Mart 2012 Tarihli TBMM Genel Kurul Konu?mas?

Haberin Devam?>>

AK PART?'L? ?NCEKARA 'STN YETENEKL? OCUKLAR' ??N ARA?TIRMA ?STED?

Geti?imiz yasama dneminde ?kay?p ocuklar? Komisyonunda Trkiye?nin manzaras?n? ?karan Adalet ve Kalk?nma Partisi ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, gz ard? edilen bir alan iin kollar? s?vad?. ?ncekara, Trkiye?de 2 milyona yak?n olduklar? tahmin edilen ?stn Yetenekli ocuklar? iin Meclis Ara?t?rmas? istedi.  ?ncekara, ara?t?rma nergesini TBMM Ba?kanl????na verdi.

Haberin Devam?>>

BA?IMIZ SA?OLSUN...

Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an'?n valideleri Tenzile Erdo?an Hakk'?n rahmetine kavu?mu?tur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ba?bakan?m?za ve ailesine ba?sa?l??? ve sab?r diliyorum.

 

?NCEKARA; ?OCU?U ALI?MAK B?LARDO OYUNUNA BENZER?

TBMM, Emniyet Genel Mdrl? ve UNICEF i?birli?inde ncs bu y?l dzenlenen Risk Alt?nda ve Korunmas? Gereken ocuklar Uluslararas? Sempozyumu`nun her sene oldu?u gibi bu senede a?l?? konu?mas?n? TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? ve AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara yapt?. al??malar?n? ocuk ve sa?l?kl? nesiller zerine yo?unla?t?ran ?ncekara a?l?? konu?mas?nda, ocuk konu?ulurken davran??lar?n bir satran Oyunu gibi olmamas? gerekti?ini belirterek, ?O ocuk uyu?turucu kullanmakla ta??n? oynam??t?r. Biz bunu engellemek iin hangi ta?? oynamam?z gerekti?ini d?nmemeliyiz. ocu?u al??mak satrantan ziyade bilardo Oyununa benzer? dedi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA 3. BLGE 5. SIRA ADAYI

AK Parti Genel Merkezi`nde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda haz?rlanan milletvekili listeleri kesinle?ti. Buna gre AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara ?stanbul 3. Blge 5. S?ra Milletvekili aday? oldu. T.B.M.M at?s? alt?nda kurulan 2 ara?t?rma komisyonuna ba?kanl?k yapan ?ncekara al??malar?n? ocuk zerine yo?unla?t?rm??, ocuklar?n daha sa?l?kl? ve gvenli yeti?mesi ynnde birok ilke imza atan al??malara nclk etmi?ti.

Haberin Devam?>>

KAYIP OCUKLAR KOM?SYON RAPORU GENEL KURULDA

Kay?p ocuklar ve ocuklar?n ma?duriyetine neden olan sebepleri ara?t?rmak iin kurulan ve bir ok ba?ar?l? sonuca imza atanT.B.M.M Kay?p ocuklar? ara?t?rma komisyonu raporu TB.M.M Genel Kurulunda gr?ld. Rapor zerinde AK Parti Grubu ad?na konu?an ?stanbul Milletvekili ve Komisyon Ba?kan? Halide ?ncekara, ocuklara zarar verenleri lanetledi?ini belirterek, raporda yer verdikleri zm nerilerinin yzde 90'?n?n ilgili bakanl?k ve kurumlar taraf?ndan incelenerek gere?inin yap?ld???n? syledi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA, ?OCUKLARIMIZIN OKUL EVRES?N? GVENL? KILMAMIZ GEREK?YOR?

T.B.M.M Kay?p ve Ma?dur ocuklar Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara ocuklar?n sosyal koruma alanlar?n?n zay?f oldu?u yerlerde kaybolma risklerinin daha yksek oldu?unu ifade etti. 14 ya? st ocuklar?n daha fazla evden kaarak kayboldu?una dikkat eken ?ncekara, ailelere ?ocuklar?n?za zellikle ergenlik a??nda dikkat edin? a?r?s?nda bulundu. Geli?en teknoloji ile baz? art niyetli ki?ilerin gznde ocuklar?n a?k hedef oldu?unu vurgulayan ?ncekara ocuklar?n arkada?lar?n?, evresini ve bilgisayar ba??nda geirdi?i zamanlar? ailelerin azami dzeyde takip etmesi gerekti?ini belirtti.

Haberin Devam?>>

S?YASET?N D?L? LM D?L? DE??L ZM D?L? OLMALIDIR

Kayseri`de ocu?u ldren zanl?yla ilgili gndeme getirilen ?idam?n geri getirilmesi? tart??malar?na ?ncekara son noktay? koydu. ?ncekara Habertrk TV`nin gn ortas? program?na kat?larak ceza ve su aras?nda ters bir orant? olmad???n? hat?rlatarak, ?siyasetin dili vah?et lm dili de?il zm dili olmal?d?r? dedi.

Haberin Devam?>>

OCUKLARIMIZ ?OV MALZEMES? OLARAK KULLANMAMALI

Kayseri'nin Talas ilesinde, yakla??k 1,5 y?l nce Ramazan Bayram?'nda ?eker toplarken kaybolan ocuklar?n hunharca katledilmesinin ar?ndan ocuklar?n bulunmas? iin zel ekip kurulmas?n? sa?layan T.B.M.M Kay?p ve Ma?dur ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara kay?p ocuklarla ilgili TRT 3`e nemli a?klamalarda bulundu.

Haberin Devam?>>

M?LLETVEK?LL??? C?NS?YETLER?M?ZLEDE??L KARAKTERLER?M?ZLE YAPILIR

AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara Yeni ?afak gazetesi k?e yazar? Fatma Barbaroso?lu ile meclisin kad?nlar? zerine k?sa bir syle?i yapt?. ?Milletvekilli?i cinsiyetlerimizle de?il karakterlerimizle yap?lan bir ?eydir? de?erlendirmesinde bulunan ?ncekara ba?rts konusunda yrtlen baz? kampanyalar iin ise ?ba?rts konusunda niversitedeki yasaklar? onaylayanlar?n, seilerek meclise giren arkada??m?z?, T.B.M.M'den d??ar? ?karanlar?n ve onlar?n destekilerinin bugn ba?rtlleri mecliste istiyormu? gibi grnmelerinin samimiyetini sorgulamal?y?z? tespitinde bulundu.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA KARAMANLI KADINLAR BULU?TU

AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, Karaman Kad?n Kollar?`n?n misafiri oldu. 8 Mart Dnya Kad?nlar gn nedeniyle AK Parti Karaman Kad?n Kollar? taraf?ndan dzenlen organizasyona kat?lan ?ncekara kad?n ve kad?n?n siyasetteki yeri hakk?nda bir panel verdi. Piri Reis Kltr Merkezi?ndeki organizasyona; Karaman Milletvekilleri Mevlt Akgn ve Ltfi Elvan, Karaman Belediye Ba?kan? Kmil U?urlu, Ak Parti ?l Ba?kan? Sleyman Atik ve Karamanl? han?mlar kat?ld?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA KARAMANLI KADINLARLA BULU?ACAK

AK Parti Karaman Kad?n Kollar? ?Dnya Kad?nlar Gn? vesilesiyle bir kutlama etkinli?i dzenliyor. 12 Mart Cumartesi gn dzenlenecek etkinli?e AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara da kat?larak aile, ocuk, istihdam ve kad?n?n siyasetteki yeri konulu bir panel verecek. Karamanl? btn kad?nlar?n davetli oldu?u program Piri Reis Kltr Merkezi`nde saat 13:00`da ba?layacak.

Haberin Devam?>>

TBMM`DE 275 KADIN SYLEM?N? SAM?M? BULMUYORUM

AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara 8 Mart Dnya Kad?nlar Gn`n de?erlendirmek iin kat?ld??? BUGN TV`de baz? STK`lar?n ba?latt??? ?275 Kad?n Milletvekili? kampanyas?n? samimi bulmad???n? syledi. ?ncekara Trkiye`nin meclisinden tercihleri yznden at?lan bir kad?n oldu?una vurgu yaparak, ?sadece baz? kad?nlar gibi, d?nenlerin, ya?ayanlar?n meclise girmesini istemenin samimiyetsizlik oldu?unu d?nyorum? dedi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA DNYA KADINLAR GNN DE?ERLEND?RECEK

AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara bugn saat 17:00`de BUGN TV`nin konu?u olacak. ?ncekara, I??l Atikkar`?n sundu?u haber bltenine konuk olarak kat?larak 8 Mart Dnya Kad?nlar Gnn de?erlendirecek.

Haberin Devam?>>

SE?M ??LER? E??T?M TOPLANTILARINI TAMAMLADI

AK Parti Seim ??leri ?sti?are ve Bilgilendirme Toplant?lar?, Antalya'n?n Alanya ilesinde sona erdi. Toplant?ya, 81 ilin ?l Seim Koordinasyon Merkezi Ba?kanlar?, ?l Hukukular?, ?l Denetmenleri ve Seim ??leri Ba?kanl???nda grevli milletvekillerinin de aralar?nda bulundu?u toplam 336 ki?i kat?ld?. Toplant?da AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ve ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara sorumlu oldu?u illerden gelen te?kilat mensuplar?na kat?l?m belgelerini kendisi takdim etti.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA MU?LA`YI KARI? KARI? GEZD?

AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, Marmaris?te yap?lacak olan blge toplant?s? ncesi Mu?la`n?n ilelerini tek tek dola?arak parti te?kilat? ile bir araya geldi. ?ncekara, Mu?la ziyareti s?ras?nda tm ilelerde seim haz?rl?k toplant?lar? yaparak seimlerde izlenecek yol ve yntemler hakk?nda bilgi verdi. ?ncekara Mu?la`da bir gnde 4 ile gezerek kad?n ve genlik kollar? ile sohbetlerde bulundu.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA GEN NFUS ZER?NE KONFERANS VERD?

Avrasya Bir Vakf?nda ?ocuk Nfusu ve Sivil Toplum Kurulu?u?nun lkede Rol? konu?uldu. Oturum Ba?kanl???n? Ayd?n niversitesi Mtevelli Heyeti Ba?kan? Dr. Mustafa AYDIN??n yapt??? ?ocuk Nfusu ve Sivil Toplum Kurulu?u?nun lkede Rol? konulu konferans? AK Parti ?stanbul Milletvekili, TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara verdi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA `NIN B?L?NMEYENLER? KAHVE MOLASINDA

Mehtap TV`de yay?nlanan ?Kahve Molas?? program? birok ba?ar?l? ismi konuk etti?i yeni yay?n dnemine AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara`y? konuk ederek ba?lad?. Yap?mc?l???n? Sabire Saka Day?`n?n sunumunu ise ?kriye Tutkun`un stlendi?i Kahve Molas?`nda ?ncekara, Ba?ar?l? st dzey yneticili?inden milletvekilli?ine gei?ini, kitab?n?, ?iirlerini ve retti?i projeleri anlatt?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA 'KAHVE MOLASI'NDA

Ba?ar?n?n incelikleri kahve molas?nda farkl? pencerelerden, hayata aralan?yor!...
Farkl? i? alanlar?ndaki ba?ar?s?, ocuklar?yla ho? sohbeti ve sosyal yard?m projelerinin ba?rol olan, kahve molas?n?n bu haftaki konu?u AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara. Halide ?ncekara?y? yak?ndan tan?mak istiyorsan?z bir kahve molas? verin ve ekran?n?z?n kar??s?na gein.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA GEN KRS 2023`N KONU?U OLDU

Her hafta sonu farkl? mahallelerde dzenlenen Gen Krs, bu hafta Talatpa?a, Fatih ve ?nn mahallelerindeydi. ?stanbul`da gerekle?tirilen genlik programlar?n? ka?rmayan AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara Esenyurt ile genlik kollar?n taraf?ndan dzenlenen programda genleri yaln?z b?rakmad?.

Haberin Devam?>>

KAHRAMANMARA? ?NCEKARA`YI A?IRLADI

Seim takviminin netle?mesinin ard?ndan AK Parti, blge toplant?lar?na btn h?z?yla devam ediyor. 6 blgede 19 e?itim ve isti?are toplant?s? yapmay? hedefleyen AK Parti Genel Merkez Seim ??leri Ba?kanl??? 10. toplant?s?n? Kahramanmara?`da gerekle?tirdi. AK Parti Genel Merkez Seim ??leri Ba?kan? Haluk ?pek ve Seim Koordinasyon Merkezi Ba?kan? Mustafa Ata? ve Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Halide ?ncekara`n?n kat?l?m?yla gerekle?tirilen toplant?ya Ad?yaman, Gaziantep, Kilis, Ni?de ve ev sahibi Kahramanmara?`?n il ve ile ynetimleri kat?ld?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA BEYL?KDZ ?LES?NE CAN SUYU OLDU

AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara sorumlu oldu?u Beylikdz ilesinde te?kilatlara ve vatanda?a can suyu verdi. Meclisin tatil olma f?rsat?n? de?erlendiren ?ncekara nce Beylikdz te?kilat?na seim al??malar? konusunda tecrbelerini aktard?, ard?ndan kar?? kar?? Beylikdz`n gezerek vatanda?larla bir araya geldi. ?ncekara `ya ziyaretleri s?ras?nda Beylikdz Belediye Ba?kan? Yusuf Uzun ve AK Parti Beylikdz ?le Ba?kan? Celal Babayi?it`de e?lik etti.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA 2010`U DE?ERLEND?RD?

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara BUGN TV`ye 2010 y?l?n? de?erlendirdi. ocuk zerine yapt??? al??malar ve tespitler ile ad?ndan s?ka bahsettiren ?ncekara 2011`in ilk program?nda ocuk, siyaset ve kad?n zerine nemli tespitlerde bulundu. Kay?p ve ma?dur ocuklar komisyonuna da ba?kanl?k yapan ?ncekara kay?p ocuklarla ilgili de nemli a?klamalar yapt?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA ELE?T?R?LERE YANIT VERD?

TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan?, AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, okullardaki ?iddete ynelik szlerinin sendikalar taraf?ndan ele?tirilmesine ili?kin haberler zerine ?Ne ?retmenlere bir tav?r ne bir sendikaya tav?r olmad??? halde ?k?p ar?af ar?af beyanat verenler; tacizcilerin, dayak?lar?n, istismarc?lar?n avukatl???n? yapmay?n? a?r?s?nda bulundu.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ?OCUK E??TMES?N? B?LM?YORUZ?

TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, ocu?un 6 ya??nda Milli E?itim Bakanl???'n?n at?s? alt?na girdikten sonra, ?8 y?l boyunca ba?ka bir Cumhuriyetin elinde? oldu?unu kaydetti. ?ncekara, "?retmenle ?renci aras?nda orant?s?z bir g var. Ben mesela ?retmenim, siz ?renci. 657'im var, sendikam var, size kar?? kullanabildi?im notlar?m da var. Orant?l? bir ili?ki var m??" diye sordu.

Haberin Devam?>>

KADIN C?NAYETLER?N? DURDURACA?IZ PLATFORMU ?NCEKARA`YI Z?YARET ETT?

Kad?n Cinayetlerini Durduraca??z Platformu, kad?n cinayetlerinin durdurulmas? ve yasalar?n kad?nlar lehine dzenlenmesi talebiyle Meclise giderek, BDP ve CHP'li milletvekilleriyle gr?t, AK Parti'li vekillerden ise ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara platform yelerini kabul etti.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA D?Z? TARTI?MALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Televizyon dizilerinin ocuklar?n ruh sa?l???n? bozdu?unu ifade eden, TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, senaristler hakk?nda neden a?klama yapt?? Reyting rekorlar? k?ran diziler Trk aile yap?s?n? tehdit ediyor mu? Toplumun birok kesiminden ele?tiri alan dizilerin yay?nlanmas?nda as?l sulu kim? ?ncekara tm bu sorular?n cevab?n? Habertrk TV`de Didem Arslan`?n haz?rlay?p sundu?u Trkiye`nin Nabz? program?nda cevap verdi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA TE?K?LATLARLA BAYRAMLA?TI

AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara kurban bayram?nda parti te?kilatlar?n? yaln?z b?rakmad?. ?ncekara`n?n sorumlulu?unda olan AK Parti Beylikdz te?kilat? ile bir araya gelen ?ncekara te?kilat mensuplar?na ve vatanda?lara gndeme ili?kin konular? de?erlendirdi.

Haberin Devam?>>

OCUKLARIMIZ ?HMAL ED?L?YOR

TBMM Kay?p ve Ma?dur ocuklar? ara?t?rma komisyonu ba?kan? Halide ?ncekara, kamuoyunun sonular?n? merakla beklendi?i komisyonun al??malar? hakk?nda TRT?3`e arp?c? a?klamalarda bulundu. ocuklar?n anne, baba ve ?retmenlerin tapulu mal? olmad???n? kaydeden ?ncekara ?anne, baba ve ?retmenler ?renciler zerinde sonsuz haklara sahip de?ildir. Bunun tam tersi olarak ocuklar anne babalar?n?n, ?retmenlerinin ve siyasetilerin zerinde sonsuz hakka sahiptirler? dedi. ?ncekara stn zekal? ocuklara sahip ailelere de mjde verdi.

Haberin Devam?>>

OCUK YET??T?RMEK ??N DE EHL?YET OLMALI

al??malar?n? ocuk, genlik ve kad?n zerine yryen AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara ocuk yeti?tirmenin nemine dikkat ekti. 4 Ekim dnya ocuklar gnnde Meclis TV`ye nemli a?klamalarda bulunan ?ncekara ?hepimizin evinde bir can yeti?iyor ama hibirimize bu ocu?u yeti?tirmek iin ehliyetin var m? diye sormuyorlar? dedi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA`DAN NEML? TESP?TLER

Btn dnya iin nemli olan ocuk benim lkemde birka Avrupa Birli?i lkesinin toplam?na e?it oldu?u d?nld?nde daha da ok nem kazanmaktad?r. Son y?llarda toplumda ocu?a ynelik artan fark?ndal?k toplum olarak herkesi zntye bo?an sonular?n ortadan kalkmas?na vesile olmaya ba?lad?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA:?ANAYASALAR LKEN?N V?ZYONUNU GSTER?R?

AK Parti ?stanbul milletvekili ve Genel Merkez Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Halide ?ncekara aylard?r kamuoyunun tart??ma konusu olan Anayasa De?i?iklik Paketi hakk?nda arp?c? a?klamalarda bulundu. Bugn Gazetesi `ne konu?an ?ncekara, Anayasa'n?n 'ocuk ve Aile'nin Korunmas?' ile ilgili maddesinde yap?lan de?i?ikli?in Trkiye'de 27 milyon ocu?un gelece?ini ilgilendirdi?ini syledi. Konuya AK Parti meselesi olarak bakman?n do?ru olmad???n? belirten ?ncekara, "Anayasalar lkelerin vizyonunu gsterir" diyerek Anayasa de?i?iklik paketinde ilk pozitif ad?m?n ocuk ve kad?n konular?nda ba?lad???n? dikkat ekti.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA FACEBOOK`DA

Teknolojiyi yak?ndan takip eden AK Parti ?stanbul milletvekili ve Genel Merkez Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?s? Halide ?ncekara dnyan?n her taraf?nda en ok kullan?lan sosyal payla??m sitesi Facebook`da yerini ald?. TBMM at?s? alt?nda al??malar?n? kad?n, genlik, ocuk ve ?iddet zerine yrten ?ncekara genlere daha yak?n olmak ve onlarla fikir al??veri?inde bulunmak iin genlerin byk o?unlu?unun ra?bet etti?i facebook`da yerini ald???n? syledi.

Haberin Devam?>>

DO?UM BORLANMASININ M?MARI GEL??MELERDEN MUTLU

lke TV`de yay?nlanan ?lkede ?ftar? program?na kat?lan AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara mimar? oldu?u kad?nlara 4 y?l erken emeklilik imkan? sa?layan do?um borlanmas?n?n hikayesini ilk kez anlatt?. Gnllk zerine nemli tespitlerin yap?ld??? programda ?ncekara referanduma neden ?EVET? denilmesi gerekti?ini ise ilgin bir hikaye ile anlatt??

Haberin Devam?>>

KALALAR DE??L BEY?NLER A?RILSIN

ABD'li ?ark?c? Jennifer Lopez, KKTC'de 24 Temmuz'da bir otelin a?l???nda verece?i konserini K?br?sl? Rumlar?n yo?un bask?s? zerine iptal etmesine en anlaml? tepki AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`dan geldi. ?ncekara Lopez`in konserini iptal etmesinin dnyan?n sonu olmayaca??n? belirterek; ?Dnyada kalalar?yla me?hur olanlardan ziyade beyinleriyle me?hur olanlara para verip davet etseler daha iyi olur? dedi.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA: ?ERKEN EVL?L??? DURDURUN?

Meclis'te kurulan Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? ve AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, aile iinde ve okulda tacizin bu kadar yayg?n oldu?unu tahmin etmedi?ini belirtirken, "Kar??la?t???m manzara beni adeta deh?ete d?rd" dedi. "Konuyu ara?t?rmaya ba?lad?ktan sonra kimli?i belirsiz ki?iler taraf?ndan tehdit edildim" diyen ?ncekara'n?n Bugn Gazetesi`ne arp?c? a?klamalarda bulundu.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA: KAYSER?`DE YA?ANAN OLAYLA BEYN?MDEN VURULMU?A DNDM''

TBMM Kay?p ocuklar Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, Kayseri'de ocu?u kay?p olan aileye ''yanl??l?kla'' ocu?un
bulundu?una dair mektup b?rak?ld???n? belirterek, ''ok zldm, beynimden vurulmu?a dndm'' dedi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ?OCUKLARA TAC?Z SIR OLMAKTAN IKTI?

TBMM Kay?p ocuklar Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, kay?p ocuklarla ilgili kamuoyunda byk bir duyarl?l?k olu?tu?unu, kay?p, cinsel taciz ve istismar gibi konular?n s?r olmaktan ?kt???n? syledi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA B?R ?LKE DAHA ?MZA ATTI

''25 May?s Dnya Kay?p ocuklar Gn'' TBMM Kay?p ve Ma?dur ocuklar Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara`n?n abalar? ile ilk kez Meclis'te dzenlenen etkinlikle tan?nd?. TBMM Kay?p ve Ma?dur ocuklar Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, trende yapt??? konu?mada, ''Can? yananlar, derdi olanlar burada, derdi payla?anlar, derdi zecekler, zmek isteyenler burada'' dedi. ?ncekara, Komisyon yelerinin gece blnen uykular?n?n haz?rlanacak rapora yans?d???n? syledi

Haberin Devam?>>
SORUNLARIN ZMLER? ??N EL ELE VERMEL?Y?Z

Manisa'n?n Ala?ehir ilesinde 14 ve 16 ya??ndaki 2 k?z ile 16 ya??ndaki bir erke?e fuhu? yapt?r?ld??? iddias?yla 26 ki?inin tutuklanmas?n?n ard?ndan, TBMM Kay?p ve Ma?dur ocuklar Komisyonu Ba?kan? AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, komisyon yesi baz? milletvekilleri ile blgede incelemelerde bulundu. Komisyona TBMM ?nsan Haklar? Alt Komisyon ba?kan? AK Parti ?stanbul Milletvekili Mustafa Ata? da komisyona e?lik etti.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA: ?SORUNLARI ORTAK AKIL ZMEL??

ocuk Sorunlar?yla ?lgili Meclis Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, Siirt'te ya?anan ocuklara ynelik ''cinsel istismar'' konusunun toplumun nemli bir meselesi oldu?unu belirtti. ?ncekera, bylesi bir meselenin zmnde iktidar ve muhalefetin ortak hareket etme mecburiyetinde oldu?unu dile getirdi.
OCUKA B?LM?YORUZ

Meclis Kay?p ve Ma?dur ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara da, NTV`de yay?nlanan Canl? Gaste program?na konuk oldu. ocuklar?n zne oldu?u tecavz, cinayet, cinsel istismar olaylar? nas?l nlenebilir sorusuna yan?t aranan programda ?ncekara, ?Biz ocuka bilmiyoruz. ocuk Koruma Kanunu 2005 y?l?nda ?kt? ve b?rak?n bizleri yarg? bile henz bunu hazmedebilmi? de?il; ocuka bir dil geli?tirilmi? de?il? dedi.

Haberin Devam?>>
OCUKLARIN GVENL??? ?HMAL ED?LEMEZ

TBMM Kay?p ocuklar Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? AKP ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, giderek artan ocuklara ynelik taciz olaylar? kar??s?nda a??r konu?tu. Halide ?ncekara, her ailedeki ocu?un farkl? da olsa risk alt?nda oldu?unu belirtti. ''Tatile giderken evdeki iekleri iin kom?usuna vitamin b?rakan ailelerin ayn? hassasiyeti ocuklar iin gsterip gstermedi?i'' sorusunu ynelten ?ncekara, a??m?zda bykler iin bile zor olan gvenli?in ocuklar iin daha da zor oldu?una i?aret etti.

Haberin Devam?>>
OTOBS F?RMALARI SORUMLULUKLARINI B?LS?N

TBMM Kay?p ocuklar Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara, kay?p ocuklar?n buunmalan iin resim ya?land?rma tekni?inin kullan?lmas? gerekti?ini kaydetti. ?ncekara otogar al??anlar?n? da "Otobs ?irketlerinin yan?nda velisi olmadan bir ocu?un bir ?ehirden ba?ka bir ?ehre gitmesini sa?lamalar? sutur" diyerek uyard?.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA`DAN NEML? UYARILAR

TBMM Kay?p ocuklar? Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, uzun sredir zerinde al??t??? kay?p ve ma?dur edilen ocuklarla ilgili Habertrk televizyonunda yay?nlanan Hayat?n ?inden program?n?n sorulan? yan?tlad?. Trkiye`nin ocuk ma?duriyeti, ?iddet ve genlik gibi konulara ynelik al??malar?ndan dolay? yak?ndan tan?d??? ?ncekara ocuk konusunda kanunlara bak?ld??? zaman eksikliklerin yok denecek kadar az oldu?una dikkat ekerek ? kanunlar?n bireylere ve kurumlara ykledi?i sorumluluklar? ve uygulamalar? yerine getirebilirsek ac?lar az?lmaz ama kay?plar? daha abuk bulabiliriz? dedi.

Haberin Devam?>>
OCUK KORUMA YASASI ??LER HALE GET?R?LMEL?

Kay?p ocuklarla ilgili Meclis Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? Halide ?ncekara TRT 3`e komisyon al??malar? hakk?nda bilgi verdi. ?ncekara ocuk Koruma Kanunu`nun ?ehrin patronlar?na byk sorumluluk verdi?inin alt?n? izerek komisyonun al??malar? hakk?nda arp?c? bilgiler verdi.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA OKULUKTA B?R?NC?

Trkiye Byk Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulu?unun 90. y?l? etkinlikleri kapsam?nda dzenlenen 4. TBMM Spor Oyunlar?'nda okuluk msabakalar? yap?ld?. Okuluk turnuvas?na AK Parti milletvekilleri Halide ?ncekara (?stanbul), Mehmet Halit Demir (Mardin), Fahrettin Poyraz (Bilecik), Mustafa Ata? (?stanbul), Abduhladi Kahya (Hatay), Hseyin Devecio?lu (Kilis) ve Cemal Ta?ar (Bitlis) kat?ld?. Msabakalarda AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara bayanlar kategorisinde birinci oldu

Haberin Devam?>>
?NCEKARA ?A?LELER OCUKLARINI MLK G?B? GRYOR?

Kay?p ocuklar Ba?ta Olmak zere ocuklar?n Ma?dur Oldu?u Sorunlar?n Ara?t?r?larak Al?nmas? Gereken nlemlerin Belirlenmesi Amac?yla Kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonunun Ba?kan? Halide ?ncekara, Mart ay? iinde bin 486 kay?p ocuk mracaat? oldu?unu, bin 85'inin bulundu?unu, 401'inin hala arand???n? syledi.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA; MLK? AM?RLER MAKAM ODALARINI AZ KULLANSIN
Kay?p ocuklar Ba?ta Olmak zere ocuklar?n Ma?dur Oldu?u Sorunlar?n Ara?t?r?larak Al?nmas? Gereken nlemlerin Belirlenmesi Amac?yla Kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonunun Ba?kan? Halide ?ncekara, E?me'de kaybolan Umut Bal?k'?n kayb?ndan duydu?u znty dile getirerek, ?Yenileri olmas?n arzu ediyoruz? dedi. ?ncekara, ?Ac?s? bir yana, Umut?u bulmak iin yap?lan harcamalar?n onda biri ile, bu sonlar? nleme ?ans?m?z oldu?unu d?nyorum. ?ehrin patronlar? valiler, kaymakamlar e?er o okula milli e?itim mdr bir kere kalk?p gidip ziyaret etseydi bu ya?anmazd?? dedi. ?ncekara, Emniyet Genel Mdr ile gr?t?n, ayn? ekip ile Kayseri?de kaybolan ocuk ile ilgili al??ma yap?laca??n? bildirdi.
?NCEKARA; MLK? AM?RLER MAKAM ODALARINI AZ KULLANSIN
Kay?p ocuklar Ba?ta Olmak zere ocuklar?n Ma?dur Oldu?u Sorunlar?n Ara?t?r?larak Al?nmas? Gereken nlemlerin Belirlenmesi Amac?yla Kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonunun Ba?kan? Halide ?ncekara, E?me'de kaybolan Umut Bal?k'?n kayb?ndan duydu?u znty dile getirerek, ?Yenileri olmas?n arzu ediyoruz? dedi. ?ncekara, ?Ac?s? bir yana, Umut?u bulmak iin yap?lan harcamalar?n onda biri ile, bu sonlar? nleme ?ans?m?z oldu?unu d?nyorum. ?ehrin patronlar? valiler, kaymakamlar e?er o okula milli e?itim mdr bir kere kalk?p gidip ziyaret etseydi bu ya?anmazd?? dedi. ?ncekara, Emniyet Genel Mdr ile gr?t?n, ayn? ekip ile Kayseri?de kaybolan ocuk ile ilgili al??ma yap?laca??n? bildirdi.

Haberin Devam?>>
DEVLETE EMANET ED?LEN OCUKLARLA ?AKA OLMAZ

Kay?p ocuklar sorunuyla ilgili ara?t?rma yap?lmas? ve al?nmas? gereken tedbirlerin belirlenmesi amac?yla kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu, bugn Emniyet Genel Mdr Kksal'? konuk etti. Toplant?n?n a?l???nda bir konu?ma yapan Komisyon Ba?kan? Halide ?ncekara ocuklar?n ma?dur edildi?i konularda arp?c? a?klamalarda bulundu. ?ncekara, ?Devlete emanet edilen ocuklarla ?aka olmaz? diyerek, ilgili yneticilerin ocuklara ilgisiz kald???n?n alt?n? izdi. ?ncekara, ??retmen, kaymakam, vali, sadece 23 Nisanlarda, 19 May?slarda ocuklar? hat?rlayacaklar?na, makam arabalar? olmadan, haber vermeden okul denetimi yapsalar bunlar olmaz? diye konu?tu

Haber Devam?>>
UMUTLAR ?MAV?-BEYAZ?`LA YE?ERECEK

Kay?p ocuklar ba?ta olmak zere, ocuklar?n ma?dur oldu?u sorunlar?n ara?t?r?larak al?nmas? gereken nlemlerin belirlenmesi amac?yla kurulan Meclis Komisyonu Ba?kanl???'n? yrten AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara ocuklar?n ma?duriyetlerine dikkat ekmek iin ?mavi-beyaz? kampanyas? ba?latmak iin kollar? s?vad?. Ba?ta kay?p ocuklar iin ba?lat?lacak mavi-beyaz kampanyas?n?n fikir mimar? ?ncekara insanlar?n mavi-beyaz renkleri grdklerinde kay?p ocuklar? hat?rlamalar?n? ve bu konuda duyarl? olmalar?n? sa?lamaya al??acaklar?n? syledi.

Haberin Devam?>>

KAYIP OCUKLARA ANNE ?EFKAT?

Kay?p ocuklarla ilgili TBMM at?s? alt?nda kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu`nun ba?kan? AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara kay?p ocuklar sorununa bir anne ?efkati ile yakla??yor. Toplumsal duyarl?l???n ok nemli oldu?unun alt?n? izen ?ncekara ?Bir web sitesi kuraca??z. Herkesin bilgilerini payla?mas? al??malar?m?za yard?mc? olacakt?r? a?klamas? ile kay?p ocuklar sorununa komisyon olarak kal?c? zm yollar? reteceklerinin sinyalini verdi.

Haberin Devam?>>

MUHAFAZAKR KADINLAR KEND?LER?N? OK GEL??T?RD?Bingl`de e?inin kulaklar?n? ve burnunu kesen koca ile ilgili AK Parti ?stanbul milletvekili arp?c? a?klamalarda bulundu. Kad?n ve siyaset ili?kilerinin konu?uldu?u TVNET`de yay?nlanan Ak?ama Do?ru program?na konuk olan ?ncekara, e?inin kulaklar?n? ve burnunu kesen kocan?n daha nce pskolojik tedavi ald???n? fakat tedavi srecinin iyi takip edilemedi?ini ifade etti. ?ncekara Trkiye`nin aya?a kalkt??? vah?etle ilgili daha birok arp?c? detay? da kat?ld??? programda a?klad?. Ayn? zamanda AK Parti Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?l??? grevini de yrten ?ncekara programda kad?n ve kad?n?n siyasetteki yeri hakk?nda nemli tespitler yapt?.

Haberin Devam?>>

KADINLAR S?YASET?N D?L?N? DE???T?REB?L?R M??


Mustafa zkaya'n?n sundu?u Ak?ama Do?ru bugn AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara kat?l?yor. TVNET`de saat 18:00`de ba?layacak programda AK Parti'nin siyasete ve siyasette kad?n konusuna yakla??m? nas?l? Kad?nlar siyasetin dilini de?i?tirebilir mi? gibi sorulara cevap aranacak. E?itim, sa?l?k ve gndelik hayatta kad?nlar?n kar??la?t??? sorunlar zerine de de?erlendirmelerin yap?laca?? programda, AK Parti Genel Merkezi Seim ??leri Ba?kan Yard?mc?l??? grevinin yan?nda TBMM at?s? alt?nda kurulan ocuk ve genlik ara?t?rma komisyonlar?n?n ba?kanl???n? da yrten ?ncekara ile siyaset, kad?n ve hayat ekseninde renkli bir syle?i gerekle?tirilecek.

Haberin Devam?>>

kay?pcocuk TRK?YE`N?N MA?DUR OCUKLARI MERCEK ALTINDA

Trkiye`nin tm ma?dur ocuklar? mercek alt?na al?n?yor. Son gnlerde kamuoyunu s?ka me?gul eden ?kay?p ocuklar? ve ?cinsel istismara maruz kalan ocuklar?`a TBMM mercek tutmaya haz?rlan?yor. Bu amala Trkiye'nin gndeminden d?meyen kay?p ocuklar sorununu ara?t?rmak iin kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu`nun Ba?kanl???`na TBMM at?s? alt?nda al??malar?n? ocuk zerinde yrten AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara seildi.

Haberin devam?>>

24 SAAT UYUMAYAN B?R L?DER?N EK?B?Y?Z

AK Parti ?stanbul Milletvekili ve Genel Merkez Seim ??leri Ba?kan? Yard?mc?s? Halide ?ncekara Antalya il te?kilat?yla bir araya geldi. Zafer ordusunun iinde nefer olmaktan gurur duydu?unu belirten Halide ?ncekara, ?bu ekip 24 saat uyumayan bir liderin ekibidir. Hastal?k bilmeyen, dert bilmeyen btn zelini ve kendini bir kenara atan, insanlar iin can?n? ortaya koymu?, ip boynunda siyaset yapan bir liderin ekibiyiz. O uyan?kken bize uyumak yak??maz? dedi.

Haberin Devam?>>

 

 

AK PART?L? HAL?DE ?NCEKARA MECL?S KRSSNDEN TRK?YE'DEK? GERG?N HAVAYI YUMU?ATTI.

Meclis Genel Kurulunda, al??ma ve Sosyal Gvenlik Bakan? mer Diner hakk?nda verilen gensoru nergesinin gr?melerinde milletvekillerinin tart??mas?, yumrukla?mal? kavgaya dn?mesinin ertesinde AK Partili Halide ?ncekara meclis krssnden Trkiye`deki gergin havay? yumu?att?. ?ncekara T.B.M.M at?s? alt?nda ?kan gerilimin soka?a daha ?iddetli yans?yaca??na dikkat ekerek ?her ki?i kavga ?kart?r ama kavgay? engelleyen er ki?idir? dedi

Haberin Devam?>>
OCUKLARINIZA SAH?P IKIN

ocuk sululara i?kence yap?ld??? iddia edilen Adana?n?n Pozant? M Tipi Cezaevi?nde TBMM ocuk Haklar?n? ?zleme Komitesi ad?na incelemelerde bulunan AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide incekara arp?c? a?klamalarda bulundu. TBM M at?s? alt?nda al??malar?n? ocuk ve genlik zerine yo?unla?t?ran ?ncekara Adana`dan ailelere ?ocuklar?n?za sahip ?k?n? diye seslendi.

Haberin Devam?>>
DEMOKRAT?K AILIM ZGRLKTR

AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`n?n demokratik a?l?ma kar?? oldu?u ?eklinde Hrriyet Daily News gazetesinde ?kan haber ?ncekara taraf?ndan yalanland?. ?ncekara yapt??? yaz? a?klamada haberin kendi fikri al?nmadan masa ba??nda yaz?ld???na dikkat ekerek, ?Bu toprak zerinde, bu bayrak alt?nda ya?ayan her bir canl?n?n can, mal gvenli?ini ak?l ve beden sa?l???n? gvence alt?na alan bu proje s?n?rlar? Trkiye`den ba?layan ve tm insanl??? kucaklayan bir idealdir. Bylesine yce bir idealin kar??s?nda durmak toplumun bar?? ve huzuruna dinamit koymaktan ba?kaca bir ?ey de?ildir? dedi.

Haberin Devam?>>

DNYA OCUKLAR GN MESAJI

ocuklar?m?z ne kadar iyi e?itilir ruhen ne kadar sa?l?kl? k?l?n?rlarsa gelecek icin ok byk bir ad?m atm?s olaca??z...

Mesaj?n Devam?>>

?NCEKARA DEMOKRAT?K AILIMI DE?ERLEND?RD?

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara TBMM'de Krt ya da demokratik a?l?m olarak bilinen hkmetin son olarak Milli Birlik Projesi ad?n? verdi?i tarihi gr?melerin yap?ld??? gn TRT-2`te arp?c? a?klamalarda bulundu. ?ncekara Trkiye`de ?ark grevi gibi bir kavram oldu?una dikkat ekerek, Trkiye y?llard?r ??ark? ve ?garp? olarak ikiye blnd bu a?l?mla birlikte ??ark? ifadesinin kalkmas? bile Milli Birlik Projesi`nin en nemli paras?d?r dedi

Haberin Devam?>>

T?YATRONUN ZELL?KLE DEVLET T?YATROSUNUN YRESEL SORUNLARA DUYARLI OLMASINDAN OK MEMNUN OLDU?UNU SYLED?.

Devlet tiyatrolar?'n?n Diyarbak?r'da sahneye koydu?u, baz? blmlerinde Krte'nin de kullan?larak bir kan davas? yksnn anlat?ld??? "lm Ya?amak" adl? oyun, blgenin Trke bilmeyen kad?nlar?yla bulu?turuluyor. Oyunun Diyarbak?rl? kad?nlara ynelik ilk gsterimi 8 Kas?m'da yap?lacak. Diyarbak?r Devlet Tiyatrosu Mdr Orkun Glsen "Kan davas? da olsa, kad?n e?er ba??ndaki yazmay? yere atarsa aradaki at??ma durur, diyalog yolu a?l?r. Bu, e?er kad?n isterse olur" dedi. Meclis ocuk Haklar?n? ?zleme Komitesi yesi, AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara`da, Diyarbak?r'da izleyip ok be?endi?i oyunu milletvekillerinin de izleyebilmesi iin sanat?lar? Meclis'e davet etti. Hrriyet'e, oyundan ok etkilendi?ini syleyen ?ncekara, bunun toplum iin byk nem ta??d???m ifade etti.

Haberin Devam?>>

OLUK OCUK ??? OK C?DD? ??T?R

TBMM at?s? alt?nda ocuk, genlik ve kad?n konular? zerinde yapt??? al??malarla ad?ndan s?ka sz ettiren AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara Diyarbak?r'da "Asayi? ve ocuk Sululu?u ile Mcadelede nleyici Tedbirler" al??tay?na kat?ld?. TBMM ocuk Haklar? ?zleme Komisyonu yesi de olan ?ncekara, ocuklar?n ?slahevinde yana??n?n ok?anmas?n?n anlam? olmad???n?, sua bula?madan e?itilmelerinin gerekti?ini belirtirken, oluk-ocuk i?inin ok ciddi i? oldu?una dikkat ekti ve "Trkiye'yi bir ocuk olarak d?nd?mzde ?zmir ve Hakkari lkenin imkanlar?n? ayn? lde alam?yor" dedi.

Haberin Devam?>>

?iddete u?rayan kad?nlar iin ilk elde ba?vurabilecekleri kimi adresler

Haberin Devam?>>
?NCEKARA SANAL ALEMDE AIK ARA NDE

Dnya zerinde milyonlarca kullan?c?s? olan interneti siyasiler iinde en iyi kullanan milletvekilleri aras?nda AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara n saflarda yer ald?. ?nternet haber siteleri tm siyasilerin ki?isel internet adreslerini mercek alt?na ald?ktan sonra
www.halideincekara.com internet adresinin siyasiler iinde en iyilerin ba??nda geldi?ini okuyucular? ile payla?t?. ??te o haberler.

Haberin Devam?>>
?NCEKARA ?AK GENLER?LE BULU?TU

Ak Parti Genel Merkez Genlik Kollar? Ba?kanl???`n?n 15 Haziran 15 A?ustos tarihleri aras?nda ?zmit-Kartepe?de dzenlemi? oldu?u yaz e?itim kamp?na Trkiye?deki btn Ak Parti il ve ile genlik kollar? te?kilatlar? gruplar halinde e?itime al?nd?. Ak Parti`nin genli?e verdi?i byk nemin gstergesi olan kampa AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`da kat?larak AK Genlikle tecrbe ve siyasi birikimlerini payla?t?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ?TBMM OCUKLARIN DERTLER?N? B?RE B?R D?NLEYECEK?

TBMM'de, ocuk Haklar? ?zleme Komitesi kuruldu. Dnyada ve Trkiye'de ilk kez olu?turulan komitenin, internet sitesi arac?l???yla ocuklar?n TBMM ile do?rudan ileti?im kurmalar? sa?lanacak. TBMM at?s? alt?nda ocuk, genlik ve kad?n konular? zerinde yapt??? al??malarla ad?ndan s?ka sz ettiren AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara`da komitede grev al?yor. ?erisinde ?ncekara`n?n da yer ald??? Komite bnyesinde olu?turulacak internet sitesi ile ocuklar?n TBMM ile do?rudan ba?lant? kurmalar? sa?lanacak. ?ncekara komitenin amalar?n? ve grevlerini NTV`ye ?yle anlatt?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ???DDET AVRUPANIN ORTAK D?L? HAL?NE GELD??

Belika'n?n Jamioulx hapishanesinde geen Cumartesi gn hayat?n? kaybeden tutuklu Mikail Tekin'e yap?lan otopsi sonunda, lm nedeninin "fiziksel ?iddet" oldu?u belirlenmesi Trkiye`de byk yank? buldu. Kanal-A televizyonuna Avrupa`da giderek artan ?iddet olaylar?yla ilgili a?klamalarda bulunan AK Parti ?stanbul Milletvekili ve ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan Vekili Halide ?ncekara, Avrupa`n?n ortak dilinin ?iddet oldu?unun alt?n? izdi. ?ncekara Avrupa`n?n ?iddet konusunda giderek sald?rganla?t???na dikkat ekerek, ?san?ld???n?n aksine Avrupa her zaman ?iddet olaylar?nda bizden nde olmu?tur? dedi. ?ncekara`n?n Avrupa `da giderek ykselen ?iddet olaylar?na ili?kin arp?c? a?klamalar? ?yle??

Haberin Devam?>>

?NCEKARA ?CEZAEVLER?M?Z AVRUPA STANDARTLARININ OK STNDE?

TBMM ?nsan Haklar?n? ?nceleme Komisyonu Ba?kanvekili, AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, Trkiye'deki cezaevlerinin Avrupa'daki cezaevi standartlar?n?n ok stnde oldu?unu syledi. ?ncekara, Bak?rky Kaymakam? Dursun Ali ?ahin ile birlikte Bak?rky Kad?n Kapal? Ceza ?nfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA SORDU MEDYA CEVAP ARIYOR

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara`n?n kad?n ynetici azl???n? vurgulamak iin dile getirdi?i "Neden bir kad?n valimiz yok. Bir mste?ar?m?z yok. Bir st dzey yneticimiz kad?n de?il. 50 bin okul mdr var, ka? kad?n?" sorusu medyada byk yank? buldu. Hrriyet Gazetesi k?e yazar? Fatih ekirge ?ncekara`n?n szlerinin byk nem ta??d???n?n alt?n? izerek k?esinde ?unlar? dile getirdi.


Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ?N?YE B?R VAL?M?Z YOK?

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara kad?n ynetici azl???n? ele?tirerek, "Ne kad?n mste?ar?m?z ne de kad?n valimiz var. 50 bin okul mdrnn 10 bini niye kad?n olmuyor" dedi. ?ncekara`n?n a?klamas? medyada da geni? yank? buldu. Hrriyet Gazetesi, ?ncekara`n?n a?klamas?na geni? yer verdi. ??te o arp?c? a?klama.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA TBMM H?ZMET DLNE GLSEN ATASEVEN`? ADAY GSTERD?

TBMM taraf?ndan da??t?lan stn hizmet dlleri sahiplerini buldu. TBMM Ba?kan? Kksal Toptan, 68 ki?i ve kuruma yakla??k iki buuk saat sren bir trenle dllerini verdi. AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara taraf?ndan nerilen Dr. Glsen Ataseven de dl sahipleri aras?ndayd?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ???DDET SA?LIK SORUNU OLARAK ELE ALINMALI?

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, son gnlerde medyada geni? yer bulan cinayet, katliam ve ?iddet olaylar?na farkl? bir bak?? a?s? getirdi. TBMM ?iddet Ara?t?rma Komisyonu Ba?kanl??? da yapan ?ncekara, TBMM Genel Kurulu`nda gndem d??? yapt??? konu?mada son gnlerde meydana gelen ?iddet olaylar?n?n ba?rollerinde genlerin olmas?n?n ve ?iddetin aile iinde meydana gelmesinin byk bir sorun oldu?una dikkat ekti. ?ncekara ?iddete srekli polisiye ve adliye erevesinden bak?lmas?n? ele?tirerek, Dnya Sa?l?k rgt`nn ?iddeti sa?l?k problemlerinin ba??nda getirdi?inin alt?n? izerek, ?lkemde henz kamu otoriteleri, Sa?l?k Bakanl??? ?iddeti sa?l???n bir konusu olarak almaktan uzak durmaktad?rlar? dedi. ?ncekara`n?n aile ii ?iddete ili?kin nemli de?erlendirmelerinin devam? ?yle?

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ?AH?M VERD??? CEZALARI TRK?YE DE??L SANIK DEMEL??

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), aile ii ?iddet davas?nda Trkiye'yi haks?z bulmas?n?n yank?lar? devam ederken AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?NCEKARA, A?HM cezalar?n?n san?klar taraf?ndan denmesi gerekti?ini belirtti. ?NCEKARA Habertrk Televizyonunda A?HM`in Trkiye'nin ?iddet gren bir kad?n?, savc?l??a ba?vurdu?u halde, kocas?ndan koruyamayarak ayr?mc?l?k yaptt???na hkmetmesini de?erlendirdi.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA ??DDET?N TOPLUMSAL FOTO?RAFINI EKT?.

?iddet, kad?n, genlik ve ocuk zerine TBMM at?s? alt?nda birok proje ve ara?t?rmaya imza atan AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?NCEKARA, STV Haber`de ?iddetin toplumsal foto?raf?n? ekti. ?iddet Ara?t?rma Komisyonu Ba?kanl??? grevini de yrten ?ncekara son gnlerde artan ?iddet olaylar?n? de?erlendirirken ailelere byk grevler d?t?nn alt?n? izdi. ??te ?ncekara`n?n ok arp?c? analiz ve a?klamalar?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA HKMET?N YEN? ?ST?HDAM PAKET?N? DE?ERLEND?RD?. (04.06.2009)

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, hkmetin yeni istihdam paketi hakk?nda arp?c? a?klamalarda bulundu. ?ncekara`n?n Ali K?rca ile SHOW haberde yer alan a?klamalar? ?yle

Haberin Devam?>>

?NCEKARA PAZAR POL?T?KA`DA

Kanaltrk Ankara Temsilcisi Sami Dada?l?o?lu?nun haz?rlay?p sundu?u Pazar Politika?ya bu hafta, TBMM ?iddeti Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan?, ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara konuk oluyor. Pazar Politika, Pazar gn saat 12:00 ?da Kanaltrk ekranlar?nda.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA: ???DDET HERYERDE VAR D?YARBAKIR`A HAKSIZLIK ED?L?YOR?

ocuklarda ve Genlerde Artan ?iddet E?ilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olaylar? Ara?t?rmak zere Kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, Diyarbak?r'da 4 k?z ?rencinin arkada?lar?na jiletle sald?rmas? olay?n? radyo Tatl?ses`e de?erlendirdi. ?ncekara son gnlerde artan ?iddet olaylar?nda medyan?n da byk rol oldu?unu belirterek, ?zellikle grsel medyada bir cinayetin nas?l i?lenece?i btn ayr?nt?lar?na kadar anlat?l?yor. Bu nedenle medya yay?nlad??? dizi ve haberlerde ok dikkatli olmal?d?r? dedi. ?ncekara`n?n ?iddet zerine yapt??? ok nemli a?klamalar?n devam? ise ?yle.

Radyo Yay?n?n? Dinlemek ?in>>


?NCEKARA MS?AD YELER?NE GNLLL? ANLATTI


K?sa bir sre nce ?GNLLLK? isimli bir kitap kaleme alan AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara Mstakil Sanayici ve ?? adamlar? Derne?i Ankara ?ubesi`nin daveti zerine, MS?ADl? i?adamlar?na ?Sivil Toplum rgtlerinde Gnlllk Bilinci? adl? bir seminer verdi.

Makalenin Devam?>>

?NCEKARA: ??ADE-? ?T?BARA GEREK KALMAYAN B?R LKE ?ST?YORUM?

Cumhurba?kan? Abdullah Gl ve Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an`?n krt a?l?m?na ili?kin a?klamalar?n?n ard?ndan gndeme gelen isimleri krte oldu?u iin de?i?tirilen kylerle ilgili AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara Ali K?rca ile Show Habere arp?c? a?klamalarda bulundu.

Makalenin Devam?>>

GELECE??M?Z?N ME?ALES? GENLER

AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, tm genlerin Genlik ve Spor Bayramlar?n? kutlad?. ?ncekara, bu y?l 90. Kutlanan, 19 May?s Atatrk` Anma, Genlik ve Spor Bayram?`n?n Trkiye`nin bugnleri iin bir mihenk ta?? oldu?unu kaydederek genlerin milli manevi de?erlere sahip ?kan bir ?uur iersinde gelece?imizi ayd?nlatacak birer me?ale olduklar?n? ifade etti.

Mesaj?n tamam? iin t?klay?n?z>>

ANNELER GNNZ KUTLU OLSUN

Anne sevgisi ve ?efkatinden ilham?n? alm?? bir dnya dileklerimle, ba?ta ?ehit analar? olmak zere evlat hasreti ile yrekleri da?lanm??, bugn buruk ya?ayan annelerimizin ve tm annelerinAnneler Gn?n en iten dileklerimle kutlar?m.?

Makalenin Devam?>>

Y?RM? N?SAN / N?SANIN Y?RM?


Ya??n?z ka olursa olsun 23 Nisan ocuk bayram? olarak an?lsa da, sizin hat?ralar?n?zda ocuklu?unuzun bayram? gibi yer alsa da, o her y?l?n?z?n, her ya??n?z?n bayram?d?r asl?nda.

Makalenin Devam?>>

 

ANLAMAKTA ZORLANIYORUM

Oturdu?um koltuktan ba?kanl?k divan?na bak?yor, ?Egemenlik Kay?ts?z ?arts?z Milletindir?
yaz?s? alt?nda oturan Meclis Ba?kan Vekili CHP ?zmir Milletvekili Say?n Gldal Mumcu?yu
seyrediyorum.

Makalenin Devam?>>

 

HAL?DE ?NCEKARA 29 MART 2009 YEREL SE?MLER?N? DE?ERLEND?R?YOR

AK Parti ?stanbul Milletvekili ve Seim Koordinasyon Merkezi Ba?kan Yard?mc?s? Halide ?ncekara, 29 Mart Yerel seimlerinin ilk sonular?n? Kanaltrk Televizyonu`nda de?erlendi.

Makalenin Devam?>>

GLE GLE Y???T ?NSAN

Bugn meclis bir yi?idini u?urlad??
Meclis bir saat nce u?urlad??? ac?l? kalabal???n hznn devam ettiriyordu,??l???n? iine gizleyen bir sessizlikte?
A?alar h???rt?s?n? kesmi?, dallar?nda k?rlang?lar? susmu?tu sanki...
Meclis bir yi?idini u?urlam??t??

 

HAL?DE ?NCEKARA ?LE DOBRA DOBRA

Yerinden Ynetim Platformu`nun ayl?k olarak ?kartt??? aktel, siyaset ktr ve sanat dergisinin bu ayki konu?u AK Parti Milletvekili Halide ?ncekara oldu. TBMM at?s? alt?nda dik duru?un sembol haline gelen ?ncekara, ?Yerinden Ynetim Platformu?`nun sorular?n? byk bir itenlikle yan?tlarken, siyasette ezber bozman?n tarifini de arp?c? a?klamalar ile dile getirdi.

Haberin Devam?>>


B?R TADINA BAK OK SEVECEKS?N
GNLLL?E G?DEN YOL?.


AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara?n?n gnlllk zerine kaynak te?kil edecek olan kitab?n?n detaylar? ve medyadaki yans?malar? ?yle?.

Haberin Devam?>>

?NCEKARA L?SELERDE ??DDET?N SEBEPLER?N? ANLATTI


ocuk ve genlerde artan ?iddet e?ilimi ile okullarda meydana gelen olaylar?n belirlenmesi amac?yla 2006?da kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyon Ba?kan? Halide ?ncekara liselerde artan ?iddet olaylar?n? Kanal A Televizyonu`na de?erlendirdi. Trkiye`de gven ortam?n?n giderek azald???na dikkat ekerek, liselerde silah ta??yan genlere nedenlere a?kl?k getirdi

Haberin Devam?>>

?NCEKARA`DAN A?LELERE NEML? UYARI
OCUKLARINIZI TELEV?ZYON VE ?NTERNETLE BA?BA?A BIRAKMAYIN


ocuk ve genlerde artan ?iddet e?ilimi ile okullarda meydana gelen olaylar?n belirlenmesi amac?yla 2006?da kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu, 261 orta?retim okulunda (lise), 26 bin 9 ?renciyi kapsayan anket al??mas?n? kitap haline getirdi. Ankete gre, ?rencilerin yzde 9.2?si okula delici ve kesici alet, yzde 5.9?u ate?li silahla geliyor. ?rencilerin yzde 55.9?u, delici, kesici ya da ate?li silah ta??ma nedeni olarak ?gvensiz bir ortam?? gsterirken, yzde 20.6?s? ?kendimi daha iyi hissediyorum?, yzde 7?si ?filmdeki insanlar? rnek al?yorum? dedi. Anketin arp?c? sonular?n? lke TV`ye de?erlendiren ocuk ve Genlerdeki ?iddeti Ara?t?rma Komisyonu Ba?kan? ve AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara, geli?en teknolojiyle birlikte aile kavram?n?n de?i?ti?inin alt?n? izerek ocuklar?n ve genlerin sadece ailede de?il televizyon, internet yoluyla ?iddetle kar?? kar??ya kald???n? ifade etti.

Haberin Devam?>>

NE KADAR B?L?RSEN B?L ANLATAB?LD?KLER?N; KAR?INDAK?N?N ANLAYAB?LD??? KADARDIR


AK Parti ?stanbul Milletvekili Halide ?ncekara 26 ?ubat 2009 tarihinde TBMM Genel Kurulu?nda yapt??? ve byk ses getiren konu?mas?n?n sat?r aralar?n? kaleme ald?. ?ncekara kendisini nce byk bir heyecanla alk??lay?p, daha sonra ele?tirenlere Mevlana`n?n hangi szyle cevap verdi. ??te detaylar??..

Makalenin Devam?>>

?KT?DARI DA MUHALEFET? DE B?Z YAPIYORUZ
?NCEKARA 6 YILIN SONUNDA D?R? KALMANIN YOLUNU ANLATTI


TBMM Genel Kurulunda, Uyu?turucu Ba?ta Olmak zere Madde Ba??ml?l??? ve Kaak?l??? Sorunlar?n?n Ara?t?r?larak Al?nmas? Gereken nlemlerin Belirlenmesi Amac?yla Kurulan Meclis Ara?t?rma Komisyonu raporunun gr?lmesine ba?land?.


Haberin Devam?>>


B?R F?NCAN KAHVEN?N HATIRI VE ?HATIR ??N YEN?LEN ?? TAVUK?


Trke`de bir ok zdeyi?e ve ataszne konu olan ?hat?r? nedir? Hat?r u?runa nelerden vazgeeriz? Ve hat?r?n hayat?m?za verdi?i yn nedir? Halide incekara`n?n kaleminden hat?r iin yenilen i? tavu?un hikyesi?


Makalenin Devam?>>


?NCEKARA BAKIRKY`E MORAL VERD?

29 Mart Yerel seimlerinin yakla?mas?yla birlikte tm Trkiye seim havas?na girerken, deneyimli siyasetiler seim blgelerine moral ziyaretlerinde bulunuyor. AK Parti`nin deneyimli kad?n siyasetilerinden ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`da seim blgelerinde yerel seimlere haz?rlanan seim koordinasyon merkezlerine ani ziyaretler dzenleyerek partililere ve al??anlara moral veriyor. ?ncekara bu ani ?moral? ziyaretlerinden birisini Bak?rky Seim Koordinasyon merkezinde dzenledi. Gecenin ge saatlerinde Bak?rky ?le Seim Koordinasyon Merkezi`ne gelen ?ncekara, al??malar?n? 24 saat srdren parti al??anlar? ve vatanda?larla uzun sre sohbet etti.


Haberin Devam?>>

HAL?DE ?NCEKARA BAKIRKY`E IKARMA YAPTI

29 Mart yerel seimlerine say?l? gnler kala AK Parti milletvekilleri seim blgelerine ?kartma yap?yor. Yerel seim nabz?n?n bir hayli yksek att??? ?stanbul`da yerel seim al??malar? tm h?z?yla devam ederken, ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara, AK Parti`nin Bak?rky belediye ba?kan aday?na destek vermek iin hafta sonunu seim blgeleri aras?nda yer alan Bak?rky`de geirdi. Trkiye ?hracat?lar Meclisi (T?M) eski ba?kan? ve AK Parti Bak?rky ile belediye ba?kan aday? O?uz Sat?c? ile birlikte sivil toplum rgtlerini ve blgedeki esnaf? ziyaret eden ?ncekara, Sat?c?`n?n Bak?rky`n ehresini de?i?tirece?ini ifade etti.


Haberin Devam?>>


?NCEKARA`DAN TBAKKOM`DA SAM?M? A?RI

Yasalarda kad?n-erkek e?itli?inin sa?lanmas? ve uygulamada kar??la??lan aksakl?klar?n giderilmesi iin kurulan Trkiye Barolar Birli?i Kad?n Hukuku Komisyonu Kurucu Ba?kan? ve ynetim kurulu yeleri AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`y? ziyaret etti.

Haberin Devam?>>
Kanal D
?NCEKARA`DAN PANTOLON ESP?R?S?

Meclis ?tz?'nde kad?nlar?n etek giyme zorunlulu?unun kald?r?lmas?na ynelik de?i?iklik yap?lmas?n?n gndeme gelmesi zerine grsel ve yaz?l? medya TBMM at?s? alt?ndaki kad?n milletvekili av?na ?kt?. De?i?iklik nerisine kad?n milletvekillerinin tmnden tam destek gelirken, nergeyle ilgili en arp?c? a?klama AK Parti ?stanbul milletvekili Halide ?ncekara`dan geldi. ?ncekara ?Pantolon zekm?z? de?i?tirmez. Kabiliyetlerimizde etkili olaca??n? zannetmiyorum. nk yle olsayd? btn pantolon giyen erkeklerin kabiliyetli oldu?u kanaatine var?rd?k? ?eklinde konu?tu.

Haberin Devam?>>
parantez
?NCEKARA: "ANADOLU'DA KADIN ??DDET?N FARKINDA DE??L"


Kad?n?n Stats Genel Mdrl??nce (KSGM) 12 bin 795 kad?n ile yz yze gr?lerek yrtlen, ?Trkiye?de Kad?na Ynelik Aile ?i ?iddet Ara?t?rmas??ndan arp?c? rakamlar ?kt?. Kad?nlar?n yzde 39?unun aile iinde ?iddete maruz kald???n?n ortaya ?kt??? ara?t?rmayla ilgili AK Parti ?stanbul milletvekili ve ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan Vekili Halide ?ncekara arp?c? a?klamalarda bulundu.

Haberin Devam?>>

GENEL BA?KANLIK YARI?I VE YOLSUZLUK ?DD?ALARI


Son gnlerin ana gndem konusu olan siyaset ve yolsuzluk konusunda Halide ?ncekara`n?n kaleme ald??? de?erlendirme bugnlerde yolsuzluk iddialar? ile alkalanan CHP`ye adeta bir ders niteli?inde.

??TE O MAKALE......

Makalenin Devam?>>

22 - 23 ve 24. Dnem
Yemin Trenleri